Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej

Historia Domu

Czcionka:

Dom Pomocy Społecznej w Parchowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek, istnieje już od 1958 r., choć jego historia łączy się ściśle ze Społecznym Zakładem Opieki nad dziewczętami upośledzonymi umysłowo w Zalesinie, koło Ustki, woj. pomorskie (dawne koszalińskie). Placówkę tę Zgromadzenie otworzyło w 1947 r. i była ona częściowo finansowana przez Ministerstwo Zdrowia, a potem Opiekę Społeczną.

Zalesin znajdował się w  pasie depresji niemeliorowanej ze względu na strefę nadgraniczną. Przez większą część roku bagnisty teren był zalany wodą, co powodowało odcięcie zakładu od świata i stwarzało trudności w jego prowadzeniu. W 1950 r., po likwidacji kościelnej „Caritas”, powstało Zrzeszenie Katolików świeckich „Caritas”, które przejmowało zakłady prowadzone przez siostry zakonne. W 1951 r. zakładZalesinie został przejęty przez Zrzeszenie Katolików „Caritas”. Od jesieni 1955 r. Zgromadzenie prowadziło pertraktacje z Zrzeszeniem Katolików „Caritas” w sprawie zorganizowania placówki w Parchowie – z zamiarem przeniesienia zakładuZalesina.

W styczniu 1956 r. Zgromadzenie skierowało dwie siostry do Parchowa, w celu nadzorowania remontu i odbudowy zrujnowanego pałacu z XIX wieku, wokół którego rozpościera się mały park, wszystko usytuowane na powierzchni 1,14 ha. Po zakończeniu długotrwałego remontudnia 15 stycznia 1958 r. podpisano umowę pomiędzy Zrzeszeniem Katolików „Caritas” a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanekprzeniesienie ze zlikwidowanego zakładu w Zalesinie i o podjęciu pracy przez siostryDomu Pomocy Społecznej „Caritas” w Parchowie. Zakład posiadał wówczas 55 miejsc dla dziewcząt głębiej upośledzonych umysłowo, w wieku od 3 do 18 lat. Ze względu na trudne warunki lokalowe – w 1978 r. rozpoczęto, a w 1983 r. ukończono rozbudowę Domu, w wyniku czego zwiększono ilość miejsc do 70. Nowo dobudowana część zachowała styl architektoniczny dawnego pałacu (styl klasyczny).

W związku z rozpoczętym procesem rozwiązywania Zrzeszenia Katolików „Caritas” – od 1 lipca 1990 r. Zgromadzenie nasze przejęło prowadzenie zakładu w swoim imieniu, na podstawie umowy użyczenia, aż do rozwiązania tej umowy, tj. 1 września 1998 r. Zrzeszenie „Caritas” oddało majątek zakładu w bezpłatne używanie Zgromadzeniu. Przekazany majątek mógł służyć wyłącznie na cele prowadzonego zakładu. Od tego okresu Dom Pomocy Społecznej do dnia dzisiejszego potocznie nazywany jest przez okoliczną ludność „Caritasem’.

Od 1989 r. kościelne osoby prawne mogły podjąć właściwą sobie działalność dla dobra potrzebujących opieki na mocy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego od 19 lipca 1990 r. Dom Pomocy Społecznej w Parchowie prowadzony był na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek. Kolejne umowy były zawierane z Wojewodą Słupskim w 1993r. i 1995 r., Urzędem Rejonowym w Bytowie w 1998 r. Po reformie administracyjnej w 1999 r ze Starostą Bytowskim a w 2002 z Zarządem Powiatu Bytowskiego.

Ze względu na wymogi standaryzacyjne  w 2000 r. rozpoczęto starania w sprawie budowy drugiego pawilonu. Budowa została ukończona w 2006 r. Dnia 4 stycznia 2007 r. część mieszkanek przeniosła się i  zamieszkała w nowym domu.

Po osiągnięciu obowiązujących standardów – Zgromadzenie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. otrzymało zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Parchowie – na czas nieokreślony.

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Parchowie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek w Parchowie na zlecenie Powiatu Bytowskiego.

Od 1958 roku Siostry Samarytanki, które poprzez kolejne pokolenia, przy współpracy personelu świeckiego, niestrudzenie prowadzą Dom Pomocy Społecznej i służą osobom z niepełnosprawnością intelektualną, często obciążonym wieloma innymi chorobami. W tej posłudze opiekuńczo-wychowawczej kierują się wypracowanym przez Założycielkę Zgromadzenia Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską systemem, zwanym „rodzinkowym”.​

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny